Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Katedra Inżynierii Materiałów  Katalitycznych i Sorpcyjnych
ul. Pułaskiego 10 70-322 Szczecin


Telefon:
 E-mail: malgorzata.spodniewska@zut.edu.pl


Napisz do nas...