Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Badania fotokatalitycznego rozkładu lotnych związków organicznych (LZO) w reaktorze ze złożem fluidalnym


CEL PROJEKTU

Celem realizowanego projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania z zastosowaniem złoża fluidalnego w procesie fotokatalitycznego rozkładu lotnych związków organicznych.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki numer grantu: OPUS 20 nr 2020/39/B/ST8/01514
Przyznana kwota dofinansowania: 1 266 120 PLN

STRESZCZENIE

Pod koniec XX wieku naukowcy odkryli wyjątkowe właściwości tlenku tytanu(IV) (TiO2), które doprowadziły do jego zastosowania w różnych dziedzinach, w tym w oczyszczaniu wody i powietrza oraz produkcji energii słonecznej. Ta nowa technologia wymaga jednak dalszych badań i udoskonaleń.

Nasze badania mają na celu zwiększenie wydajności procesów oczyszczania, w których TiO2 odgrywa kluczową rolę. Chociaż TiO2 skutecznie eliminuje zanieczyszczenia organiczne, takie jak lotne związki organiczne (LZO), jego skuteczność spada przy wysokiej wilgotności. Wilgoć konkuruje z LZO o powierzchnię TiO2, hamując proces oczyszczania.

Aby rozwiązać ten problem, rozważane jest innowacyjne podejście. Planowane jest zastosowanie złoża fluidalnego z TiO2 naniesionym na ruchome podłoże. Oczekuje się, że zwiększenie powierzchni kontaktu TiO2 z zanieczyszczeniami poprawi wydajność procesu. Dodatkowo, pokrycie TiO2 warstwą SiO2 ochroni fotokatalizator przed degradacją i zaadsorbuje nadmiar wilgoci.

Co więcej, planowana jest modyfikacja TiO2 poprzez dodanie nanocząstek metali, takich jak platyna, srebro czy miedź. Badania będą prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych, energooszczędnych lamp LED emitujących promieniowanie UV.

Nasze rozwiązania mają na celu zwiększenie wydajności procesu oczyszczania powietrza z LZO z wykorzystaniem TiO2. Osiągamy to poprzez wyeliminowanie kwestii związanych z wilgocią, toksycznymi półproduktami, dezaktywacją fotokatalizatora i małą wydajnością oczyszczania gazów spowodowaną długim czasem kontaktu z powierzchnią fotokatalizatora.

Nasze innowacyjne podejście ma na celu poprawę wydajności procesów oczyszczania, co przyniesie korzyści środowisku i całemu społeczeństwu

CZŁONKOWIE ZESPOŁU

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Beata Tryba

  • dr hab. inż. Rafał Wróbel,
  • mgr inż. Piotr Rychtowski,
  • dr inż. Piotr Miądlicki,
  • mgr inż. Bartłomiej Prowans,
  • mgr inż. Maciej Trzeciak,
  • mgr inż. Paula Felczak


Okres realizacji projektu: 27-07-2021 – 26-06-2025 (48 miesięcy)


Szczegółowe informacje dotyczące projektu będą dostępne na stronie: www.zut.edu.pl


logo NCN