Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bariery antydrobnoustrojowe otrzymywane magnetronowo


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny / Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej realizuje grant badawczy w ramach projektu: „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab” dofinansowanego środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.


CEL PROJEKTU


Celem projektu jest opracowanie sposobu wytwarzania warstw przeciwdrobnoustrojowych poprzez nanoszenie nanocząsteczek metali na powierzchnię przedmiotów poddanych ochronie.


FINANSOWANIE PROJEKTU


Finansowanie w ramach projektu pt. „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji


Kwota grantu: 126 940 zł


OPIS PROJEKTU


Środki na badania zostały przyznane w ramach konkursu wspierającego zespoły badawcze zajmujące się rozwiązaniami, których niezwłoczne wdrożenie zwiększy zdolność podmiotów z terenu województwa zachodniopomorskiego do walki ze skutkami wystąpienia COVID-19 lub zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19. Pracownicy Katedry Inżynierii Materiałów Katalitycznych i Sorpcyjnych i Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej na WTiICh, ZUT w Szczeninie Rafał J. Wróbel, Beata Michalkiewicz oraz Agata Markowska-Szczupak opracują i przetestują mikrobiologicznie technologię zabezpieczania przedmiotów powszechnego użytku takich jak maseczki, klucze, długopisy, terminale bankowe przed występowaniem drobnoustrojów poprzez pokrywanie ich powierzchni nanomateriałami.


Realizacja projektu będzie trwała 3 miesiące: 1 sierpnia – 31 października 2020

obrazekobrazekobrazekobrazek
obrazek